Skip to main content

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is gebaseerd op de samenvoeging van cognitieve therapie en gedragstherapie.

In cognitieve therapie is altijd veel belang gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen van dien.
In cognitieve therapie onderzoeken therapeut en patiënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. Wanneer inderdaad blijkt dat de patiënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, wordt samen uitgezocht welke adequatere manier van denken passend is. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten wordt gebruik gemaakt van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

In gedragstherapie staat het gedrag van de patiënt centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.
Binnen gedragstherapie brengt men eerst de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt men de patiënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag is een gezamenlijke onderneming van patiënt en therapeut.

Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de patiënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten.

Voor meer informatie: www.vgct.nl

E.M.D.R.
EMDR staat voor Eye Movement Densitisation Reprocessing. Deze techniek is een effectieve techniek gebleken voor onder andere het verwerken van traumatische gebeurtenissen.
Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, soms spreekt men ook wel van een traumatische belevenis.
Het is een bijzondere therapie omdat er juist niet veel in wordt gesproken. Er wordt doelgericht gewerkt op het trauma en de meeste patienten ervaren dat er gedurende en na de sessies een proces van verwerking op gang is gekomen. Bij eenmalige traumatische gebeurtenissen (een ongeluk, een ongeval) kan EMDR binnen enkele sessies leiden tot forse klachtvermindering en verbetering in functioneren.

Voor meer informatie: www.emdr.nl

Relatie therapie
“Relatietherapie” is gericht op het oplossen van relationele problemen tussen partners. In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie. Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uit komen, staan zij voor de keus om ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen.  Indien er voor het laatste gekozen wordt kan relatietherapie uitkomst bieden. Samen met beide partners brengt de psycholoog de problemen in kaart. Vervolgens gaat men tijdens de relatietherapie op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen. Dit gebeurt doorgaans door middel van gesprekken tijdens therapiesessies waaraan beide partners deelnemen. Hieruit kunnen onder andere nieuwe omgangspatronen en betere communicatie voortkomen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor beide partners bevredigend wordt. De relatietherapeut biedt echter geen kant en klare oplossingen; beide partners zullen energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de relatietherapie te laten slagen.