Skip to main content

WERKWIJZE & VERGOEDING Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

Verwijzing door de huisarts
Op grond van uw klachten kan uw huisarts u doorverwijzen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Dit kan direct of nadat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner (POH-GGZ).
Heeft u (of wilt u) geen verwijzing dan kunt u zich toch aanmelden, maar dient u de behandeling zelf te betalen.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?
De GB-GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Na de intake bespreken we het te verwachte aantal gesprekken. Afhankelijk van de aard van de problematiek is dat doorgaans 5 tot 15 sessies. Indien er bij de intake sprake blijkt van te lichte of juist te zware problematiek dan word u terugverwezen naar uw huisarts of doorverwezen naar de Specialistische GGZ (S-GGZ).

Zorgprestatiemodel in het kort
Vanaf 2022 is het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd, een nieuw bekostiging-systeem waarin GGZ-behandelingen als losse zorgprestaties (zie volgende alinea) worden afgerekend.
Het ZPM is transparant: de kosten zijn duidelijk, overzichtelijk, en een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.
U zult hiervan regelmatig een overzicht krijgen van uw zorgverzekeraar.
Uw eigen risico zal ook direct worden aangesproken, en geschiedt op jaarbasis.
Verder staat op de rekening ook de zorgvraagtypering.
Kijk voor meer informatie op:  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Zorgprestaties
In het ZPM bestaat uw behandeling uit verschillende losse onderdelen ofwel zorgprestaties, waarvan de maximaal toelaatbare tarieven worden bepaald door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en welke afhankelijk zijn van het type consult (diagnostiek/behandeling, individueel/groep) en de tijdsduur (30, 45, 60, 75 of maximaal 120 minuten).
Bij AVP is de begeleiding meestal individueel, zijn de eerste twee intake-consulten ’diagnostiek’ van  60 minuten, en verdere vervolgafspraken ‘behandelingen’ van 45 minuten. Er wordt uitgegaan van de geplande tijdsduur. Maar loopt een afspraak uit dan betaalt u de werkelijke bestede tijd. Dit telkens met een afronding op 15 minuten.

Als voorbeeld kunnen de volgende 7 zorgprestaties op uw factuur staan:

  1. Consult diagnostiek (60 minuten). Tijdens de intake onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is en welke problematiek er bij u speelt.
  2. Consult behandeling (45 minuten). Het behandelgesprek dat u heeft met uw behandelaar met als doel uw problematiek te verbeteren of hanteerbaar te maken.
  3. Intercollegiaal overleg (kort of lang). Wanneer uw behandelaar het noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega.
  4. Reistijd (tot 25 minuten of vanaf 25 minuten). Wanneer uw behandelaar naar u toe moet komen.
  5. Groepsconsulten (30 minuten).Als u groepstherapie doet. De kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte en lopen op naarmate er mínder personen in een groep zitten (tot minimaal 2 personen).
  6. Toeslag Tolk (45 minuten). Wanneer de behandelaar een tolk moet inzetten om de behandeling goed te laten verlopen. Deze kosten staan uiteraard niet op de rekening wanneer u als client zelf een tolk mee neemt naar het gesprek.
  7. No Show (45 minuten). Wanneer u binnen 24 uur uw afspraak heeft afgezegd of wanneer u niet verschenen bent op de afspraak, worden er kosten bij ú zelfin rekening gebracht. Let dus goed op: bel tijdig uw afspraak af!
  8. OVP De behandeling van bepaalde diagnoses word niet door uw zorgverzekeraar vergoed (bijv. burn-out, levensfaseproblematiek of partnerrelatietherapie). De behandelaar kan u hierover bij aanvang informeren, of vraag het zelf na bij uw zorgverzekeraar, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Deze factuur kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar maar dient u zelf te betalen. De kosten hiervoor zijn € 100,– per consult.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB-GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2023 is het eigen risico € 385,– per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Behandeling hiervoor dient u zelf te betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering te laten vergoeden.

Wie betaalt de rekening?
Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars bij wie we de behandeling rechtstreeks indienen. (Indien we met uw zorgverzekeraar geen contract hebben, dan krijgt u zelf de rekening thuisgestuurd. Hoeveel u dan van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, is afhankelijk van uw polis.)

Bel tijdig af!
Tot een volledige werkdag (en dus meer dan 24 uur) van tevoren kunnen afspraken kosteloos worden geannuleerd. Bij te laat annuleren brengen we € 50,– bij u in rekening. Indien u niet op de afspraak verschijnt zonder afmelding zal € 100,– in rekening worden gebracht.

Nog vragen?
Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met ons en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar! Tevens kunt u voor meer informatie over psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ ook de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) raadplegen: www.lvvp.info

Tarieven
1. OVP / onverzekerde Individueel eerstelijnspsychologisch consult (45 min.): EUR 100,–
2. Coaching (45 min.): EUR 100,– (excl. BTW)