WERKWIJZE & VERGOEDING Generalistische Basis GGZ

Verwijzing door de huisarts
Op grond van uw klachten kan uw huisarts u doorverwijzen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Dit kan direct of nadat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner (POH-GGZ).

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?
De Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Na de intake bespreken we het te verwachte aantal gesprekken. Afhankelijk van de aard van de problematiek is dat doorgaans 5 tot 15 sessies. (Voor traumabehandeling middels EMDR of imaginaire exposure zijn dubbele sessies noodzakelijk.) Indien er bij de intake sprake blijkt van te lichte of juist te zware problematiek dan word u terugverwezen naar uw huisarts.

Wat kost het?
In 2022 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ, indien u een geldige verwijzing heeft van uw huisarts en een vermoedelijke DSM-5 diagnose.
U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.
Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met een bijbehorende behandelduur.

Heeft u (of wilt u) geen verwijzing dan kunt u zich toch aanmelden, maar dient u de behandeling zelf te betalen.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Behandeling hiervoor dient u zelf te betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering te laten vergoeden.

Wie betaalt de rekening?
Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars bij wie we de behandeling rechtstreeks indienen. (Indien we met uw zorgverzekeraar geen contract hebben, dan krijgt u zelf de rekening thuisgestuurd. Hoeveel u dan van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, is afhankelijk van uw polis.)

Bel tijdig af!
Tot een volledige werkdag (en dus meer dan 24 uur) van tevoren kunnen afspraken kosteloos worden geannuleerd. Bij te laat annuleren brengen we een halve sessie (€ 45,-) bij u in rekening. Indien u niet op de afspraak verschijnt zonder afmelding, zal de gehele sessie (€ 90,-) bij u in rekening worden gebracht.

Nog vragen?
Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met ons en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar! Tevens kunt u voor meer informatie over psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ ook de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) raadplegen: www.lvvp.info

Tarieven
1. Individueel eerstelijnspsychologisch consult (45 min.) EUR 90,-
2. Coaching (45 min.) EUR 90,- (excl. BTW)