WERKWIJZE & VERGOEDING Generalistische Basis GGZ

Verwijzing door de huisarts
Op grond van uw klachten kan uw huisarts u doorverwijzen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Dit kan direct of nadat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner (POH-GGZ).
Heeft u (of wilt u) geen verwijzing dan kunt u zich toch aanmelden, maar dient u de behandeling zelf te betalen.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?
De Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Na de intake bespreken we het te verwachte aantal gesprekken. Afhankelijk van de aard van de problematiek is dat doorgaans 5 tot 15 sessies. (Voor traumabehandeling middels EMDR of imaginaire exposure zijn dubbele sessies noodzakelijk.) Indien er bij de intake sprake blijkt van te lichte of juist te zware problematiek dan word u terugverwezen naar uw huisarts.

Wat kost het?
Vanaf 1 januari 2022 is het ZORGPRESTATIEMODEL (ZPM) ingevoerd, hetgeen gepaard gaat met een nieuw bekostiging-systeem waarin GGZ-behandelingen als losse zorgprestaties* (zie verderop) worden afgerekend.
Het ZPM is transparant: de kosten zijn duidelijk, overzichtelijk, en een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. U zult hiervan regelmatig een overzicht krijgen van uw zorgverzekeraar.
Uw eigen risico zal ook direct worden aangesproken, en geschiedt op jaarbasis.
Verder staat op de rekening ook de zorgvraagtypering.
Kijk voor meer informatie op:  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

*Zorgprestaties
In het ZPM bestaat uw behandeling uit verschillende losse onderdelen ofwel zorgprestaties, waarvan de maximaal toelaatbare tarieven worden bepaald door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Onderstaande tarieven zijn hiervan overgenomen. Alberts Veenhuis & Pul psychologenpraktijk mag 85-96% van deze maximaal NZA-tarieven in rekening brengen. Dat verschilt per zorgverzekeraar.

De volgende 7 zorgprestaties kunnen op uw factuur staan (met daarachter de tijdsbesteding en bijbehorend bedrag):
1. Consult diagnostiek (45 min. 142,31 euro, 90 min 244,07 euro)
Tijdens de intake onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is en welke problematiek er bij u speelt.

2. Consult behandeling (45 min. 120,99 euro, 90 min. 216,11 euro)
Het behandelgesprek dat u heeft met uw behandelaar met als doel uw problematiek te verbeteren of hanteerbaar te maken. 

3. Intercollegiaal overleg (kort 22,18 euro of lang 67,62 euro)
Wanneer uw behandelaar het noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega.

4. Reistijd (tot 25 minuten 30,75 euro, vanaf 25 minuten 79,30 euro)
Wanneer uw behandelaar naar u toe moet komen.

5. Groepsconsulten (30 minuten 9,08 euro – 45,41 euro) 
Als u groepstherapie doet. Afhankelijk van de groepsgrootte zijn de kosten voor 10 personen 9,08 euro. De kosten lopen op naarmate er minder personen in een groep zitten tot minimaal 2 personen (45,41 euro) 

6. Toeslag Tolk (45 minuten 77,67 euro – 90 minuten 153,20 euro)
Wanneer de behandelaar een tolk moet inzetten om de behandeling goed te laten verlopen. Deze kosten staan uiteraard niet op de rekening wanneer u als client zelf een tolk mee neemt naar het gesprek. 

6. No Show (45 minuten 118,59)
Wanneer u binnen 24 uur uw afspraak heeft afgezegd of wanneer u niet verschenen bent op de afspraak, worden de kosten bij u in rekening gebracht. Let dus goed op: bel tijdig uw afspraak af!

7. OVP (kosten als onder “consult diagnostek”/”behandeling”) 
Niet alle diagnoses worden vergoed door de zorgverzekeraar. Bij aanvang van de behandeling zal de behandelaar u hierover informeren, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Een voorbeeld van een diagnose die onder OVP valt is levensfaseproblematiek of partnerrelatietherapie. Deze factuur kunt u dus ook niet indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Behandeling hiervoor dient u zelf te betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering te laten vergoeden.

Wie betaalt de rekening?
Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars bij wie we de behandeling rechtstreeks indienen. (Indien we met uw zorgverzekeraar geen contract hebben, dan krijgt u zelf de rekening thuisgestuurd. Hoeveel u dan van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, is afhankelijk van uw polis.)

Bel tijdig af!
Tot een volledige werkdag (en dus meer dan 24 uur) van tevoren kunnen afspraken kosteloos worden geannuleerd. Bij te laat annuleren brengen we een halve sessie (€ 47,50) bij u in rekening. Indien u niet op de afspraak verschijnt zonder afmelding, zal de gehele sessie (€ 95,-) bij u in rekening worden gebracht.

Nog vragen?
Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met ons en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar! Tevens kunt u voor meer informatie over psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ ook de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) raadplegen: www.lvvp.info

Tarieven
1. Individueel eerstelijnspsychologisch consult (45 min.) EUR 95,-
2. Coaching (45 min.) EUR 95,- (excl. BTW)