Skip to main content

Wanneer mensen problemen ervaren in de werksituatie, of op zoek zijn naar handvatten om hun functioneren/doelen in het werk beter te kunnen realiseren, kan coaching worden ingezet. Mogelijke problemen of ontwikkelpunten in de werksituatie kunnen zijn:

– het voeren van slecht nieuws gesprekken
– spreken in het openbaar
– afbaken van verantwoordelijkheden
– prioriteiten stellen
– leidinggeven

Coaching kan plaatsvinden op uw eigen initiatief, of in overleg met uw werkgever en/of bedrijfsarts.
In een coachingstraject wordt samen met u (en eventueel uw werkgever en/of bedrijfsarts) bepaald wat de aandachts- en ontwikkelpunten zijn. Middels diverse technieken, zoals cognitieve therapie, timemanagement en rollenspellen, wordt vervolgens gewerkt aan het aanleren en toepassen van adequate vaardigheden om de gewenste doelen te bereiken.
Een consult duurt een uur. De kosten van een coaching worden, afhankelijk van de opdrachtgever, vergoed door uw werkgever of door uzelf (zie Tarieven).